1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
Ātrā atlase
BRAUKŠANAS ATBALSTS

UZLABOTAS STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS SISTĒMAS FUNKCIJA

Automobiļa novietošanai stāvvietā ir savi konkrēti drošības izaicinājumi, arī mazā ātrumā rodoties daudzām sadursmēm. Lexus stāvvietā novietošanas funkcijas ir izstrādātas tā, lai pasargātu Jūsu automobili un pārējos satiksmes dalībniekus no jebkura leņķa, brīdinot Jūs par apdraudējumiem brīdī, kad tādi rodas, un kāpinot Jūsu spējas uz to reaģēt.

Lexus stāvvietā novietošanas funkciju klāsts nevainojami mijiedarbojas, sniedzot visaptverošu atbalstu auto novietošanā. PKSA atstatuma sensori konstatē šķēršļus ap automobili, brīdina vadītāju ar zummeru un intuitīvi norāda šķēršļa pozīciju informācijas displejā un centrālajā displejā.

Lai aizsargātu Jūs no transportlīdzekļiem, kas tuvojas no aizmugures, brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem brīdina vadītāju ar zummeru par kustībā esošajiem transportlīdzekļiem, vienlaikus atainojot iespējamo bīstamību centrālajā displejā un indikatorā, kas atrodas attiecīgajā ārējā spogulī.

Stāvvietā novietošanas sistēmas bremzēšanas funkcija izmanto stāvvietā novietošanas sistēmas brīdinājuma funkciju un brīdinājuma par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem vizuālās un akustiskās norādes, palīdzot autovadītājiem apturēt savus automobiļus, kad sadursme ir nenovēršama. Izmantojot distances sensorus, stāvvietā novietošanas sistēmas bremzēšanas funkcija konstatē šķēršļus ap automobili un piemēro piedziņas kontroli un pastiprinātu bremzēšanas jaudu mazā ātrumā.

Lai kur būtu šķērslis, stāvvietā novietošanas sistēmas bremzēšanas funkcija ietver platu laukumu ap automobili, rūpējoties par absolūtu sirdsmieru. Konstatējot statiskus objektus, tādus kā sienas, priekšpusē un aizmugurē, autovadītāju brīdina zummers, apdraudējums tiek parādīts displejā, un tiek iedarbinātas bremzes, izmantojot bremzēšanas spēka kontroli. Ja šķērsli no aizmugures nosaka brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem, stāvvietā novietošanas sistēmas bremzēšanas funkcija brīdinās autovadītāju un mēģinās apturēt automobili, lai nepieļautu sadursmi.

Mūsu jaunākajos modeļos tiek piedāvāta uzlabota stāvvietā novietošanas sistēmas bremzēšanas funkcija, kurā aizmugurējo apstākļu novērošanā tiek izmantota atpakaļskata kamera. Ja automobilim no aizmugures tuvojas gājējs, sistēma brīdina autovadītāju ar akustiskām norādēm un arī vizuāli, izmantojot intuitīvā sensora displeju, lai vadītājs varētu pārliecināties par bīstamības pakāpi. Ja gājējs ir pietiekami tuvu, lai izraisītu negadījumu, automātiski tiks iedarbināta piedziņas spēka kontrole un bremzēšanas spēka kontrole.

Atruna: Lexus Safety System nekādā gadījumā neaizstāj normālas braukšanas apstākļus un, lūdzu, pirms sistēmas izmantošanas izlasiet visus norādījumus. Par drošu braukšanu vienmēr atbild autovadītājs.

MODEĻI AR ŠO TEHNOLOĢIJU

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/lv/lv?model=ls