1. Legal
  2. Environment
Ātrā atlase

LEXUS VIDE

360° PIEEJA

„LEXUS ATTIEKSME PRET APKĀRTĒJO VIDI IR CĒLUSIES NO PATIESAS CIEŅAS UN RŪPĒM PAR VISAS PLANĒTAS VIDI. IZPĒTIET 5 SOĻU PROCESU, LAI UZZINĀTU, KĀ LEXUS SAMAZINA SAVU NEGATĪVO IETEKMI UZ PASAULI SEV APKĀRT.”

MĒRĶIS: NEKĀDU IZMEŠU

PIE MUMS, LEXUS, MĒS TICAM, KA TĀ IR MŪSU ATBILDĪBA – VADĪT SAVAS NOZARES ATBILDI UZ VIDES IZAICINĀJUMIEM.

Mēs ticam, ka vides ilgtspējība ir vislielākais izaicinājums, ar kuru šajā gadsimtā sastopas mūsu nozare un visa sabiedrība. Mūsu atbilde uz to ietekmē ne vien mūsu produktus, bet ikvienu mūsu biznesa aspektu un ikvienu tajā strādājošo.
 

Sekojot skaidrai vīzijai par ilgtspējīgu mobilitāti, mēs esam:

  • Izgudrojuši revolucionāras vides tehnoloģijas, piemēram, hibrīda automobiļus
  • Samazinājuši visu savu darbību ietekmi uz vidi
  • Samazinājuši dabas resursu izmantošanu ražošanā un maksimāli materiālus pārstrādājam un izmantojam atkārtoti
  • Sadarbojamies ar vietējām kopienām, lai uzlabotu vides kvalitāti

 

Mēs to saucam par mūsu 360° pieeju vides līderībai. Mēs tiecamies sasniegt nulli izmešu un nulli atkritumu ikvienā mūsu biznesa jomā. Mēs ticam, ka ar laiku, pateicoties prasmju attīstīšanai un ar “Kaizen” (japāņu valodā “nemitīgi uzlabojumi”) principa palīdzību tas būs iespējams. Mēs ticam, ka no tā ir atkarīga Lexus izaugsme un panākumi.

PIRMAIS SOLIS: PRODUKTA UN DIZAINA IZSTRĀDE

LAI SASNIEGTU MAZĀKU IETEKMI UZ VIDI, IR SVARĪGI PLĀNOT UN NOVĒRTĒT PROGRESU. TĀPĒC MĒS IZMANTOJAM “DZĪVESCIKLA DOMĀŠANU”, KAS IR VISAPTVEROŠS NEMITĪGU UZLABOJUMU PROCESS, KURĀ ŅEMTI VĒRĀ VISI PATĒRĒTIE RESURSI UN AR MŪSU PRODUKTIEM SAISTĪTĀ IETEKME UZ VIDI UN VESELĪBU.

Mēs rādām piemēru, izmantojot augstas atgūstamības materiālus, un izpētām un izmantojam detaļas, kuras ir viegli pārstrādāt to lietderīgā kalpošanas laika beigās, tādējādi atvieglojot pārstrādi un atgūšanu. Pat vismazāk pamanāmās Lexus detaļas tiek izgudrotas, paturot prātā šo principu: pārstrādātie buferi tiek izmantoti bagāžas nodalījuma apdarē, bet pārstrādātie skaņas izolācijas materiāli – izmantoti klusinājumam aiz mērinstrumentu paneļa.

Automobiļa durvju apdare tagad tiek darināta no “kenafas” – hibisku dzimtas auga – stublājiem, nevis no koka skaidām, kas tika izmantotas agrāk.

Kenafa absorbē no divām līdz piecām reizēm vairāk CO2 nekā citi augi un tiek samaisīta kopā ar vecajiem buferiem, kas izmesti automobiļu servisos, padarot durvju apdari vieglāku, uzlabojot skaņas izolāciju, kā arī neizmantojot materiālu, kas liek izcirst mežus.

„MĒS ESAM IZSTRĀDĀJUŠI BEZGALĪGI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMU PLASTMASU – TĀ TIEK IZMANTOTA VISOS MŪSU AUTOMOBIĻOS UN TAGAD PIEEJAMA VISIEM AUTORAŽOTĀJIEM.”

OTRAIS SOLIS: RAŽOŠANA

Pie mums, Lexus, mēs ticam, ka tā ir mūsu atbildība – vadīt savas nozares atbildi uz vides izaicinājumiem. Mēs ticam, ka vides ilgtspējība ir vislielākais izaicinājums, ar kuru šajā gadsimtā sastopas mūsu nozare un visa sabiedrība. Mūsu atbilde uz to ietekmē ne vien mūsu produktus, bet ikvienu mūsu biznesa aspektu un ikvienu tajā strādājošo.

Mēs to saucam par mūsu 360° pieeju vides līderībai. Mēs tiecamies sasniegt nulli izmešu un nulli atkritumu ikvienā mūsu biznesa jomā. Mēs ticam, ka ar laiku, pateicoties prasmju attīstīšanai un ar “Kaizen” (japāņu valodā “nemitīgi uzlabojumi”) principa palīdzību tas būs iespējams. Mēs ticam, ka no tā ir atkarīga Lexus izaugsme un panākumi.

TREŠAIS SOLIS: LOĢISTIKA

Lexus rūpes par vidi ietver gan izejmateriālu savākšanu un transportēšanu, gan automobiļu detaļu ražošanu un montēšanu, gan darbu mūsu autosalonos, gan materiālu apstrādi pēc automobiļa kalpošanas laika beigām.


Mums ir izdevies samazināt loģistikas uzdevumos nobraukto jūdžu skaitu par 3057 jūdzēm gadā, kas ir ļāvis ietaupīt 1020 tonnas CO2. Šādu rezultātu mēs panācām, rūpīgāk izplānojot savus transportēšanas maršrutus un divkāršojot kravas automobiļu noslogojumu.

CETURTAIS SOLIS: NOLIETOTO AUTOMOBIĻU PĀRSTRĀDE

AUTOMOBIĻU KALPOŠANAS LAIKA BEIGU DIREKTĪVAS MĒRĶIS IR NOVĒRST UN IEROBEŽOT ATKRITUMU DAUDZUMU UN UZLABOT SAVU LAIKU NOKALPOJUŠO AUTOMOBIĻU DETAĻU ATKĀRTOTU IZMANTOŠANU, PĀRSTRĀDI UN ATGŪŠANU.

Lexus pilda direktīvas prasības un ir ieviesuši visu Lexus automobiļu, kas kvalificējas atpakaļnodošanai, bezmaksas atpakaļnodošanas politiku.

Mēs, Lexus, strādājam globālā mērogā, lai mazinātu visu mūsu darbību ietekmi uz vidi. Izvēloties sadarbības partneri savu laiku nokalpojušo automobiļu nodošanai un pārstrādei, mums bija svarīgi, lai šajā darbā tiktu izmantoti visaugstākie standarti, kas nodrošinātu atbildīgu, uzticamu un efektīvu pakalpojuma sniegšanu Lexus īpašniekiem, kuri nodod savu automobili.

ĶĪMISKO VIELU PĀRVALDĪBA

Mēs esam veikuši virkni pasākumu, lai mazinātu ietekmi uz vidi jau ilgu laiku pirms tam, kad to nepieciešamību noteica Eiropas tiesību akti. Esam samazinājuši vai novērsuši smago metālu (svina*, kadmija, dzīvsudraba u.c.) lietojumu, kas, nepareizi utilizēti, būtu varējuši radīt kaitējumu videi. Mēs lietojam bezsvina autodaļas un pretkorozijas apstrādes līdzekļus, kā arī dzīvsudrabu nesaturošu apgaismojumu un slēdžus. Mēs arī nelietojam šķīdinātājus un krāsas, kuru sastāvā ir kaitīgās vielas.

Mēs pilnībā ievērojam Eiropas Regulu, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar visiem saviem sadarbības partneriem strādājam, lai nodrošinātu, viņu izpratni par pienākumiem un atbildību attiecībā uz šiem jautājumiem. REACH pasākumi tiek veikti visos mūsu darbības posmos, ieskaitot ražošanu, autodaļu un aksesuāru sagādi. Mūsu mērķis ir kļūt par pasaules līderi drošu ķīmisko vielu un citu ķīmisko vielu regulu ievērošanā.

* Izņemot startera akumulatori vai baterijas, kas iekļautas izņēmumu sarakstā Komisijas Direktīvas 2000/53 II pielikumā.

Informācija par ļoti augstas bīstamības vielām (SVHC)

REACH Regulas 33. pants nosaka, ka klientiem ir jābūt informētiem par ļoti augstas bīstamības vielu (SVHC) klātbūtni mūsu produktos. Informācija par automobili:

ES PDF (Opens in new window)
GS PDF (Opens in new window)
LC PDF (Opens in new window)
LS PDF (Opens in new window)
NX PDF (Opens in new window)
RX PDF (Opens in new window)