1. Legal
  2. Terms of use
Ātrā atlase

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

VIETNES POLITIKA

Piekļūstot un izmantojot Lexus vietni, Jūs piekrītat šai politikai bez jebkādiem ierobežojumiem vai iebildumiem. Uz Jūsu piekļūšanu Lexus vietnei attiecas šī politika un visa atbilstošā likumdošana.

Autortiesības © Toyota Motor Europe („TME")

 

SATURS

Lexus vietne ietver informāciju par Lexus produktiem un Lexus tirdzniecības veicināšanas programmām. Šajā vietnē aprakstītie Lexus produkti pārdošanā tiek piedāvāti tikai Eiropā, un šajā vietnē aprakstītās tirdzniecības veicināšanas programmas ir pieejamas tikai valstīs, kas īpaši norādītas attiecīgajā tirdzniecības veicināšanas programmā.

Visa šajā vietnē ietvertā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Šo vietni nevar izmantot un balstīties uz tajā sniegto informāciju tās informācijas vietā, kuru var sniegt pilnvarota Lexus pārstāvniecība un remontdarbnīca.

Šeit ietvertā informācija ir pēc iespējas visaptverošāka. Tomēr TME patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma ieviest izmaiņas informācijā, kas attiecas uz modeļiem, to aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību.

 

LEXUS PRODUKTU CENAS

Šajā Lexus vietnē ietvertā vai norādītā cenu informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos un neietver piedāvājumu pārdot Lexus produktus. Šeit norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, pilnvaroto Lexus pārstāvniecību cenas var atšķirties. Uz jebkura Lexus produkta iegādi attiecas konkrētā pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi.

 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJAS

Visas degvielas patēriņa un CO2 emisijas vērtības, kas minētas šajā vietnē, ir mērītas kontrolētā vidē saskaņā ar Direktīvas 80/1268/EEK, tostarp tās grozījumu, prasībām sērijveida transportlīdzekļiem. Ja Jūs vēlaties iegūt papildu informāciju vai iegādāties standarta sērijveida automobili, lūdzu, vērsieties savā vietējā pilnvarotajā Lexus pārstāvniecībā. Jūsu automobiļa degvielas patēriņš un CO2 izmešu līmenis var atšķirties no šiem rādītājiem. Degvielas patēriņu un CO2 emisiju līmeni ietekmē braukšanas stils, kā arī citi faktori (ceļa apstākļi, satiksmes apstākļi, automobiļa stāvoklis, uzstādītais aprīkojums, krava, pasažieru skaits u. c.).

 

SĪKDATŅU TEHNOLOĢIJAS IZMANTOŠANA

TME izmanto sīkdatņu tehnoloģiju, kas ļauj TME izsekot Jūsu ceļam Lexus vietnē, lai palīdzētu TME reģistrēt lietotāju darbības Lexus vietnē, novērtēt un uzlabot Lexus vietni, padarot to vēl noderīgāku Jums. TME ar šīs tehnoloģijas palīdzību nereģistrē informāciju par atsevišķiem lietotājiem, tāpēc nekāda informācija konkrēti par Jums netiks saglabāta un izmantota. Lūdzu, ņemiet vērā, ka varat iestatīt pārlūku nepieņemt sīkdatnes, kā arī brīdināt Jūs, ja šādas sīkdatnes tiek nosūtītas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, apmeklējiet mūsu sīkdatņu lapu.

 

PERSONĪGIE DATI / LIETOTĀJU INFORMĀCIJA

Jebkuri personīgie dati, kurus Jūs sniedzat TME Lexus vietnē, tiks izmantoti tikai TME nolūkiem, lai uzlabotu TME sniegtos pakalpojumus Jums. TME dara visu iespējamo, lai nodrošinātu personīgo datu drošu apkopošanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu saskaņā ar šo datu būtību. TME neizmantos Jūsu personīgos datus, lai sūtītu Jums paziņojumus vai informāciju bez Jūsu piekrišanas, tāpat TME nedalīsies un nepārdos šos datus nevienai trešajai pusei bez Jūsu piekrišanas.

Kaut arī TME nav pienākuma monitorēt un/vai pārskatīt Lexus vietnē lietotāju ievadītu informāciju un TME neuzņemas nekādu atbildību par jebko, kas saistīts ar šādas informācijas ievadīšanu, TME patur tiesības laiku pa laikam pārbaudīt šādu lietotāju ievadīto informāciju un dzēst to no vietnes bez pamatojuma sniegšanas.

 

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM

Viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. ŠŠajās lapās esoššā informācija, teksts, attēli vai grafiki ir izmantojami tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos, un tos ir aizliegts pilnībā vai daļēji reproducēt, mainīt, pārraidīt, licencēt vai publicēt jebkādos nolūkos bez iepriekššējas rakstiskas TME atļaujas.

 

PREČU ZĪMES

Visas preču zīmes, logotipi un servisa zīmes, kuras ir redzamas šajā vietnē, ir Toyota Motor Corporation Japānā, TME vai trešo personu īpašums. Jūs nedrīkstat lietot, lejupielādēt, kopēt vai izplatīt tos jebkādā veidā bez Toyota Motor Corporation, TME vai attiecīgās treš ās personas rakstiskas piekriš anas.

 

HIPERSAITES

Lexus vietne var saturēt hiperteksta saites uz citām interneta vietnēm, kas ir absolūti neatkarīgas no šīs vietnes. TME neuzņemas atbildību un negarantē šādā hiperteksta saitē vai citā interneta vietnē ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un Jūs pats esat atbildīgs par piekļūšanu jebkurai citai interneta vietnei no Lexus vietnes.

 

NEGARANTĒJAM REPREZENTĒŠANAS PRECIZITĀTI

Kaut arī TME pieliek visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka visa vietnē sniegtā informācija ir pareiza, tās precizitāti nav iespējams garantēt, un TME neuzņemas atbildību par jebkādas šajā vietnē paustās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu. Šī vietne un visa tajā ietvertā informāciju un materiāli tiek nodrošināti tādi, „kādi tie ir“, nesniedzot nekādas skaidri izteiktas vai piedomātas garantijas.

 

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

TME jo sevišķi neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai speciāli nodarītiem zaudējumiem, kas radušies jebkādā saistībā ar Jūsu piekļūšanu Lexus vietnei vai tās lietošanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kurus Jūsu datoraprīkojumam nodarījuši vīrusi vai Jūsu paļaušanās uz Lexus vietnē iegūto informāciju.

 

POLITIKAS ATJAUNINĀŠANA

TME patur tiesības atjaunināt šo politiku jebkurā brīdī atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām, tādēļ Jūs esat laipni aicināti laiku pa laikam apmeklēt šo lapu, lai iepazītos ar izmaiņām šajā politikā.