1. Electrified
  2. Warranty
  3. 10-aastase hübriidi aku garantii tingimused
Ātrā atlase

Līdz 10 gadu hibrīda vilces akumulatora garantija

1) Ievads

Lexus hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma ir īpaši izstrādāta, lai nodrošinātu pārliecinošu aizsardzību nevēlamu hibrīda akumulatora traucējumu gadījumā.

Mazumtirgotājs/serviss, kas piedāvā pagarināto aprūpes programmu, nodrošina visu traucējumu novēršanu, uz kuriem attiecas šī pagarinātā aprūpes programma, ja tādi rodas.

Pagarinātās aprūpes programmas apliecinājumā norādītais mazumtirgotājs/serviss ir Jūsu kontaktpersona attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar Lexus hibrīda akumulatora pagarināto aprūpes programmu. Ja ar šo kontaktpersonu nav iespējams sazināties, lūdzu, sazinieties ar jebkuru citu mazumtirgotāju/servisu.

Novēlam Jums vienmēr patīkamu ceļu, pateicoties Lexus hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programmai!

 

2) Lexus hibrīda akumulatora 10 gadu garantijas noteikumi

Lexus hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma ir spēkā vienīgi automobiļiem:

a) kuriem ir beigusies rūpnīcas hibrīda sistēmas garantija; vai

b) kuriem atlikušais rūpnīcas hibrīda garantijas laiks ir mazāks par 1 gadu; un

c) kuri nav vecāki par 10 gadiem.

  

Automobiļiem, kuri atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, Lexus hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad klienta automobilim sekmīgi veikta Lexus hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaude pie attiecīgā mazumtirgotāja/servisa un klients no tā saņēmis Lexus hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programmas apliecinājumu. Apliecinājumā minēts datums un automobiļa nobraukums dienā, kad tika veikta Lexus hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaude.

Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, Lexus hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma ir spēkā 1 gadu vai līdz 15 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais. Gadījumā, kas minēts b) apakšpunktā, Lexus hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma darbojas arī pēc atlikušā rūpnīcas hibrīda akumulatora garantijas perioda un ilgst līdz vienam gadam. Piemēram, ja sekmīgi tiek veikta hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaude tad, kad Jūsu automobilis ir precīzi 4 gadus un 8 mēnešus vecs, tad hibrīda akumulatora pagarinātā apkopes programma būs spēkā 8 mēnešus (līdz Jūsu automobiļa vecums būs precīzi 5 gadi un 8 mēneši).

Iespējams izvēlēties arī secīgas hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programmas (katru reizi līdz 15 000 km nobraukumam vai uz 1 gadu, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais), ja tiek ievēroti iepriekš minētie iekļaušanas kritēriji. Visos gadījumos hibrīda akumulatora pagarinātā aprūpes programma stājas spēkā vienīgi pēc sekmīgas hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaudes un attiecīga apliecinājuma saņemšanas no Jūsu mazumtirgotāja/servisa. Pagarinātās aprūpes programmas darbības ģeogrāfiskā teritorija ietver Andoru, Austriju, Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Gibraltāru, Grieķiju, Itāliju, Īriju, Kipru, Lielbritāniju, Lihtenšteinu, Luksemburgu, Maltu, Monako, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju, Igauniju, Latviju un Lietuvu.

   

Pagarinātās aprūpes programmas darbība
Ja norādītajā pagarinātās aprūpes programmas periodā hibrīda akumulators nedarbojas vai ir nepieciešami tā remontdarbi, tad pagarinātās aprūpes programmas turētājam atbilstoši programmas noteikumiem tiek nodrošināta nepieciešamo remonta darbu veikšana, ko pēc pārrunām ar attiecīgo pagarinātās aprūpes programmā norādīto mazumtirgotāju/servisu izpilda norādītais mazumtirgotājs/serviss vai arī kāds cits atzīts mazumtirgotājs/serviss (gadījumā, ja bojājumu dēļ nav iespējams nokļūt pie pagarinātās aprūpes programmā norādītā mazumtirgotāja/servisa). Pagarinātās aprūpes programmas darbība ietver kompensāciju par nepieciešamajām, faktiski samaksātajām remonta izmaksām, tostarp par visām nepieciešamajām maiņas detaļām.
  

Izmaksas netiek atlīdzinātas par šādiem saistītajiem izdevumiem:

a) netiešiem vai tiešiem izrietošajiem izdevumiem, piemēram, vilkšanas izmaksas, viesnīcas vai citas naktsmītnes izmaksas, stāvvietas izmaksas, kompensācija par automobiļa lietošanas neiespējamību;

b) gaisa pārvadājumu vai eksprespasta izmaksas.

Tiesības Šī pagarinātās aprūpes programma neietekmē tās iespējamās iegādes līgumu un/vai garantijas tiesības, kas ir pircējam attiecībā pret automobiļa pārdevēju. Pagarinātas aprūpes programma neapstiprina šādas tiesības uz grozījumiem (iegādes līguma atcelšanu) vai uz atlaidēm (iegādes cenas samazināšanu), bet arī neizslēdz šādas tiesības.

Bojājumi, kurus pagarinātās aprūpes programma neietver:

a) bojājumi, kurus izraisījusi tieša vētras, krusas, zibens, zemestrīces vai plūdu, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas iedarbība;

b) bojājumi, kurus izraisījusi jebkāda karadarbība, pilsoņu karš, nemieri, streiki, blokāde, varas sagrābšana vai tamlīdzīgas darbības vai kodolieroču izmantošana;

c) bojājumi, kurus izraisījis negadījums, t. i., tie radušies negaidītas tiešas ārēja mehāniska spēka iedarbības rezultātā;

d) bojājumi, kas radušies tīšas vai ļaunprātīgas rīcības, zādzības, jo sevišķi aizdzīšanas, neatļautas izmantošanas, laupīšanas vai piesavināšanās rezultātā;

e) bojājumi, kas radušies trešās personas darbības rezultātā, kas rīkojusies kā ražotājs/piegādātājs, pamatojoties uz remonta līguma vai citas garantijas. Tas attiecas arī uz visiem iespējamajiem atsaukšanas pasākumiem un pagarinātajām garantijām, ko piedāvā ražotājs;

f) ja automobilis bijis pakļauts lielākai asu vai piekabes slodzei, nekā norādījis ražotājs;

g) ja izmantotas neatbilstošas smērvielas un degviela;

h) ja bojājumus izraisījusi tīša vai rupja nolaidība;

i) ja bojājumi radušies ūdens, korozijas vai piesārņotu šķidru vielu dēļ;

j) ja sadegšanas produktu nosēdumi izraisījuši vārstu apdedzināšanu;

k) ja izmantota daļa, kam noteikti nepieciešams remonts, ja vien nevar pierādīt, ka bojājumi nav saistīti ar šo daļu, kam nepieciešams remonts, vai ka šī daļa bijusi vismaz īslaicīgi saremontēta tad, kad bojājumi radās;

l) ja bojājumi radušies automobiļa sākotnējā stāvokļa vai sākotnējās konstrukcijas izmainīšanas dēļ un/vai noteiktu aksesuāru papildināšanas/pievienošanas dēļ, kuri negatīvi ietekmējuši sākotnējās tehniskās specifikācijas vai drošības standartus vai kuri nav vienādas vai labākas kvalitātes, salīdzinot ar oriģinālajām detaļām.

  

Pagarinātās aprūpes programma netiek nodrošināta:

a) citiem zīmoliem, kas nav Lexus;

b) automobiļiem, kas reģistrēti uz automobiļu mazumtirgotāja/servisa, remonta darbnīcas vai cita komerciāla auto uzņēmuma vārda;

c) automobiļiem, kurus izmanto sacīkstēm vai braukšanai treniņos;

d) policijas, ugunsdzēsēju, ātrās medicīniskās palīdzības un citu glābšanas dienestu automobiļiem;

e) automobiļiem, kuriem ir tehniskās kļūmes;

f) automobiļiem, kas tiek izmantoti kā taksometri un kam jau ir veiktas piecas hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaudes.

 

3) Pagarinātās aprūpes programmas darbības segums

Pilnībā tiek nodrošināta šādu detaļu ekspluatācijas kapacitāte:
- hibrīda automobiļa akumulators.

  

Pagarinātās aprūpes programma netiek nodrošināta:

a) citiem zīmoliem, kas nav Lexus;

b) automobiļiem, kas reģistrēti uz automobiļu mazumtirgotāja/servisa, remonta darbnīcas vai cita komerciāla auto uzņēmuma vārda;

c) automobiļiem, kurus izmanto sacīkstēm vai braukšanai treniņos;

d) policijas, ugunsdzēsēju, ātrās medicīniskās palīdzības un citu glābšanas dienestu automobiļiem;

e) automobiļiem, kuriem ir tehniskās kļūmes;

f) automobiļiem, kas tiek izmantoti kā taksometri un kam jau ir veiktas piecas hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaudes.

 

4) Pagarinātās aprūpes programmas turētāja/automobiļa īpašnieka pienākumi

Lai saglabātu Lexus hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programmas tiesības, Jums jāpilda noteikti pienākumi. Jūs apstiprināt, ka izlasījāt un piekrītat turpmāk minētajiem noteikumiem.

a) Jāveic visi tehniskās apkopes un/vai citi pasākumi, ko norādījis vai iesaka ražotājs. Pagarinātās aprūpes programmas tiesības nav spēkā, ja radušies traucējumi ir saistīti ar faktu, ka nav regulāri veikti Lexus servisa grāmatiņā norādītie tehniskās apkopes un apskates darbi.

b) Vienmēr jāpārliecinās, ka atbildīgais mazumtirgotājs/serviss izpildītos darbus reģistrē servisa grāmatiņā, jo bojājumu gadījumā ir jāuzrāda servisa grāmatiņas ierakstu kopijas.

c) Nedrīkst izmainīt kilometru skaitītāja rādītāju, lai izmantotu pagarinātās aprūpes programmu.

d) Nekavējoties jāziņo par traucējumiem un kilometru skaitītāja izmaiņām, norādot ziņas par kilometru skaitītāja rādītāju, norādītajam pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājam mazumtirgotājam/servisam.

e) Jāievēro ražotāja norādes, kas sniegtas lietošanas rokasgrāmatā, attiecībā uz turpmāko automobiļa izmantošanu.

 

5) Prasību pieņemšana

Lūdzu, rūpīgi uzglabājiet hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaudes apliecinājumu. Lai tiktu pieņemta prasība saistībā ar pagarinātās aprūpes programmu, jāuzrāda šis apliecinājums. Ja hibrīda akumulatora stāvokļa pārbaudes apliecinājums ir nozaudēts, lūdzu, sazinieties ar pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātāju mazumtirgotāju/servisu. Jums nekavējoties palīdzēs.

   

Pagarinātās aprūpes programmas izmantošana / prasības iesniegšana

1. Pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājs mazumtirgotājs/serviss pieņem prasības, kuras ir saistītas ar pagarinātās aprūpes programmas izmantošanu.
    a) Lūdzu, bez kavēšanās ziņojiet par bojājumiem, uz kuriem attiecas šī pagarinātās aprūpes programma, uzrādot šo pagarinātās aprūpes programmas apliecinājumu savam pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājam                 mazumtirgotājam/servisam, lai tas varētu pārbaudīt automobili un noteikt bojājumus.
    b) Lūdzu, pēc iespējas centieties novērst zaudējumus, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noteikt bojājumus, un ievērojiet instrukcijas, lai samazinātu iespējamos zaudējumus.
    c) Sagatavojiet servisa grāmatiņu. Turpmākos pasākumus veiks pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājs.

2. Ja nevarat sazināties ar pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātāju mazumtirgotāju/servisu (piemēram, ceļojot ārzemēs), lūdzu, sazinieties ar kādu citu mazumtirgotāju/servisu un rīkojieties, kā minēts iepriekš.

3. Ja remonta darbus nav veicis pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājs un Jums ir izrakstīts rēķins, tad iesniedziet apmaksāto rēķinu savam pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātājam mazumtirgotājam/servisam viena mēneša laikā no rēķina datuma.
Rēķinā jābūt atsevišķi uzrādītiem veiktajiem darbiem, maiņas detaļu cenām, darba izmaksām un patērētajam laikam. Remonta izmaksas Jums nekavējoties tiks atlīdzinātas saskaņā ar pagarinātās aprūpes programmas noteikumiem. Lūdzu, neaizmirstiet prasības pieteikumā norādīt savu bankas konta numuru.

4. Pēc pagarinātās aprūpes programmas prasības iesniegšanas pagarinātās aprūpes programmas turētājam/automobiļa īpašniekam jāatļauj norīkotam ekspertam jebkurā laikā pārbaudīt bojāto daļu un pēc pieprasījuma jāsniedz tam nepieciešamā informācija bojājumu novērtēšanai.

Pagarinātās aprūpes programmas izmantošana ārzemēs
Lexus hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programma ir spēkā vienīgi tad, ja atrašanās laiks citās valstīs ir īsāks par 90 secīgām dienām, kā noteikts pagarinātās aprūpes programmas apliecinājumā. Ja remonta darbi tiek veikti citā valstī, tie jāveic pilnvarotam mazumtirgotājam/servisam. Jūsu pienākums ir apmaksāt ārvalstīs radušās remonta izmaksas. Atgriežoties savā valstī, Jūs varat iesniegt rēķinu savam mazumtirgotājam/servisam (ja iespējams, iesniedziet arī bojātos komponentus) viena mēneša laikā pēc rēķina datuma. Izdevumi tiks atlīdzināti maksimāli rēķina summas apjomā, ieskaitot PVN.

 

6) Pagarinātās aprūpes programmas nodošana citām personām

Lexus hibrīda akumulatora pagarinātās aprūpes programmu var nodot automobiļa jaunajam īpašniekam, ja nav pārsniegts maksimālais nobraukums un/vai beidzies pagarinātās aprūpes programmas termiņš. Lūdzu, informējiet automobiļa jauno īpašnieku par šo pagarinātās aprūpes programmu. Lai pagarinātās aprūpes programmas pakalpojumi tiktu sniegti bez kavēšanās, pircējam/jaunajam īpašniekam nekavējoties jāsazinās ar pagarinātās aprūpes programmas nodrošinātāju mazumtirgotāju/servisu, lai tiktu reģistrēta nepieciešamā informācija.